צוואות

נושא הצוואות הינו נושא בעל ערך חשוב מאד אשר לצערנו הרבה אנשים ממעיטים בערכו של נושא זה. הוא חשוב ביותר מכיוון שהוא בא להסדיר את אופן חלוקת העיזבון ע"פ רצון המצווה.

מה היא צוואה?

צוואה הינו מסמך משפטי אשר בא לחייב את בתי המשפט והרשויות לקיימו.

למעשה, צוואה הינו חוזה חד צדדי בין המוריש ליורשים אשר נכנס לתוקפו רק לאחר פטירתו של המוריש. הצוואה נועדה לאפשר לאדם להסדיר את עזבונו ואת אופן חלוקת רכושו ונכסיו בין יורשיו בכל צורה אשר הוא יקבע.

מה הם סוגי צוואות הקיימים?

ישנם ארבעה סוגי צוואות שונים קיימים בחוק הירושה:

1. צוואה בכתב יד – הצוואה נכתבת כולה בכתב ידו של המצווה/המוריש ונחתמת על ידו.

2. צוואה בעדים –  הצוואה נכתבת ע"י המצווה בנוכחות 2 עדים ובחתימתם המעידה כי זהו רצונו של המצווה. 

3. צוואה בפני רשות – צוואה נכתבת ע"י המצווה ונחתמת ע"י רשות, שופט או בית דין רבני או בפני נוטריון. 

4. צוואה בעל פה – מדובר בצוואה שכיב מרע, כאשר האדם מרגיש כי סופו קרב או עתיד להיכנס לטיפול מציל חיים, ואומר את בע"פ את צוואתו בפני 2 עדים, אשר מתעדים את דברי המצווה.

ישנו עוד סוג אחד של "צוואה" והוא "הורשה על פי דין" . סוג זה ייכנס לתוקף כאשר לא נכתבת צוואה על ידי האדם שנפטר. במקרה זה הירושה תחולק בהתאם לחוק הירושה.

צוואה הינו מסמך משפטי. בו המצווה קובע כיצד יחולק עזבונו. זהו הסכם חד צדדי שקיומו רק לאחר פטירת המצווה.
צוואה הדדית נכתבת בין בני זוג, זוג חד מיני. כאשר מטרת עריכת הצוואה היא להבטיח את עתידו של הצד הנותר ורק לאחר פטירתו. נכנסים יורשים צדדים שלישיים
עריכת צוואה תהא לפי כללים צורניים והקפדה על רישומם כפי שמצוין בחוק לירושה, ימנע בעתיד התנגדות מצד "המעוניין בדבר" להתנגד לצוואה בשל סיבת קיפוח כזו או אחרת.
" כי בתחבולות תעשה לך מלחמה" ספר משלי, פרק כד, ו היום יותר מתמיד אנו ערים לתחבולות של אנשים כיצד לזכות בנתח מהירושה.
עריכת צוואות
לייעוץ וליווי מקצועי
תאמו פגישה ללא התחייבות
בואו נדבר