צוואה הדדית

צוואה הדדית – מהי?

צוואה הדדית הוא חוזה מחייב ומגביל כאחד בין בני זוג לרבות ידועים בציבור. 

צוואה הדדית, הינה צוואה אשר נערכת אך ורק בין בני זוג, ידועים בציבור, חד מיניים.

לעיתים הצוואה הדדית נערכת במסמך אחד משותף ולעיתים נערכת בשני מסמכים אחד לכל בן זוג.

בני זוג עורכים צוואה הדדית מתוך מטרה משותפת להגן האחד על השני מפני יורשים שלישיים.

צוואה הדדית הוא חוזה מחייב ומגביל כאחד בין בני זוג לרבות ידועים בציבור. 

עריכת צוואה הדדית נועדה להבטיח את רכושם המשותף של בני הזוג אחד את השני ובפטירת האחרון מבניהם, יירשו את עיזבונם צדדים שלישיים שהם לרוב הצאצאים.

כאשר אחד מבני הזוג אינו בחיים, האם הנותר בחיים יכול לשנות את הצוואה?

בעת עריכת צוואה הדדית, על בני הזוג לקבל החלטה, האם להגביל את הצד הנותר בחיים לבצע שינוי כלשהו בצוואה בין היורשים העתידיים או האם בעת עריכת צוואה הדדית מאפשרים לצד שנותר בחיים לבצע כל שינוי שיראה לו.

בהתאם לצוואה ההדדית, בן הזוג הנותר בחיים, יורש את הנפטר ורק לאחר פטירת האחרון, ירשו אותם היורשים בתור.

מה קורה ובצוואה הדדית קיימת מגבלה על הצד שנותר בחיים לא לבצע שינוי בצוואה המקורית, והצד הנותר בחיים מבקש כן לערוך שינוי למרות המגבלה. כאשר בן הזוג שנותר בחיים מעוניין לשנות את הצוואה.

המחוקק נתן מענה לסוגיה זו

  1. אם טרם חולק העיזבון – יצטרך הנותר בחיים לוותר על חלקו בעיזבון וזאת על מנת לבטל את הצוואה ההדדית.

כלומר, חלקם של בני הזוג במשותף יתחלק לפי חוק הירושה, מחצית לאישה והמחצית שנותרה תחולק בין יתר היורשים, כך למעשה הצד שנותר מוותר על חלקו בצוואה ההדדית.

  1. במידה והעיזבון חולק ולאחריו הצד שנותר מבקש לערוך שינוי בצוואה ההדדית, תחילה על הצד הנותר בחיים להשיב את העיזבון שקיבל למסת העיזבון ורק לאחר מכן יוכל לערוך צוואה חדשה בהתאם לחלקו בירושה.

בעת עריכת צוואה הדדית, בני הזוג יכולים לקבוע הוראות המגבילות את בן הזוג שנותר בחיים. מומלץ לציין אלו מגבלות , יצירת הגנות ותנאים בצוואה. כמו: במידה וינשא  בשנית. אם נישא בשנית ונולדו ילדים מה חלקם בירושה ביחס לילדים מנישואין שניים, האם בן הזוג הנותר בחיים יכול לצוות אחרת מהצוואה הראשונה.                                                                               לכן המגבלות וההתניות בצוואה הדדית מונעות מבן הזוג שנותר בחיים לבצע כל פעולה או שינוי בעיזבון.                  

לעריכת צוואה הדדית יש חשיבות רבה ודאגה לעתיד בן הזוג הנותר בחיים והגנה על רכושם לטובת צאצאיהם.

ביטול או שינוי צוואה הדדית

ביטול צוואה הדדית על ידי אחד מבני הזוג בעודם בחיים,

כאשר צד אחד מבקש לבטל את הצוואה ההדדית, הרי שהצד המבקש לבטל את הצוואה ההדדית  עליו למסור הודעה בכתב לצד השני בדבר ביטול הצוואה ההדדית. התוצאה-שתי הצוואות בטלות.

במקרים בהם לא עורכים צוואה/ צוואה הדדית?

העיזבון יחולק בהתאם לחוק הירושה, כאשר אין צוואה כתובה, החלוקה מתבצעת בין היורשים.    כלומר, הנותר בחיים מקבל חצי מהירושה ויתר היורשים מתחלקים בחלק שנותר.

לעיתים כאשר המנוח לא השאיר צוואה אחריו, אנו עדים לסכסוכים בין היורשים,                          מחלוקות ודיונים בבתי המשפט, נושא כאוב בעיקר יוצר ניכור משפחתי  וניתוק משפחתי לשנים רבות,                                                                                                                      לטעמי אין זוכים יש רק מפסידים את הדבר העיקרי, משפחה ולכידות.

תהליך הפקדת הצוואה

רק האדם אשר ערך את הצוואה, רק הוא בלבד מפקיד את הצוואה.

ראשית יש להיכנס לאתר המקוון של רשם הירושות, פתיחת תיק והפקדת צוואה באופן מקוון.        בעל הצוואה עליו להפקיד את הצוואה המקורית  במשרד רשם הירושות ע"פ המחוז השייך לאזור מגוריו.

 

לייעוץ וליווי מקצועי
תאמו פגישה ללא התחייבות
בואו נדבר