הסכם ממון

עד לפני מספר שנים, זוגות נרתעו או לא הביעו בקולם מה יעלה בגורל הרכוש שכל צד מביא לזוגיות מהחשש של איבוד הרומנטיקה.
כיום, זוגות רבים השכילו והבינו כי הסכם ממון בעצם משמר את הזוגיות ואין חשש מאיבוד רכוש שצברו טרם הנישואים. לכן הסכם ממון הוא הסכם צופה פני עתיד אשר קובע כיום את כל התרחישים אשר עשויים לקרות במהלך עתיד הזוגיות שלכם.

 

2. כיצד כל אחד מהצדדים מבטיח את רכושם

מה מסדיר הסכם ממון
 

הסכם ממון יכול להסדיר כל מה שנקבע בו אך יש 2 דברים עיקריים שחשוב להסדיר:

1. מנגנון הגנה על רכוש של כל צד שצבר טרם נישואים.

אם וכאשר חו"ח תהיה פרידה.

 

קבלת אישור הסכם ממון

הסכם ממון, מוגש לאישור בית משפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

הסכמי ממון שנערכים לפני הנישואין, ניתן לאשר אצל נוטריון.

הסכם ממון אשר נערך בין הצדדים אך לא הוגש לאישור של נוטריון או של בית משפט, לא ייחשב כהסכם ממון בהתאם לחוק. למרות זאת הוא עשוי להיחשב כהסכם תקף בין הצדדים לפי חוק החוזים.

 

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 מסדיר את נושא הרכוש בין בני הזוג.

שינוי תפיסה בנוגע להסכם ממון

בשנים האחרונות אנו עדים יותר ויותר למודעות ולצורך בעריכת הסכם ממון מבחינת שני הצדדים ולמעשה זה מאפשר קיום מערכת זוגית שקטה ובטוחה ומעל לכול רומנטית. הסכם ממון הינו חוזה שנערך בין בני זוג כגון בני אותו מין, פסולי חיתון ויוצ"ב. הסכם יחסי ממון, הינו חוזה בין בני זוג העתידים להינשא או נישואים זה לזו ובכוונתם להסדיר את אופן חלוקת רכושם בין אם הרכוש הצטבר במהלך מערכת הזוגית ובין אם הרכוש של כל אחד שהביא עימו לזוגיות. כאשר חלילה במקרה של פרידה מתוך מטרה להגן על רכושו.

ממה מורכב הסכם ממון?

הסכם הממון מחולק ל-5 נושאים עיקריים:

נושא ראשון: פירוט רכושו ונכסיו של כל צד המביא עימו למערכת הזוגית

האם בבעלות כל צד או צד אחד קיים עסק פרטי, חברה/בע"מ ויוצ"ב, הכנסות שוטפות, שכר חודשי, רווחים ויוצ"ב

נושא שני: רכוש לא יאוזן

נושא זה אומר כי רכוש שהוחלט עליו כי צד אחד הביא עימו לזוגיות לא יתחלק עם הצד השני אלא שומר על זכויותיו של בעל הרכוש/ הנכס. 
נניח צד אחד, בבעלותו דירה ואין בכוונתו כי הדירה תשמש למגורים משותפים, ומקבל עבורה דמי שכירות וכן הנכס משתבח עם הזמן. יתכן כי בני הזוג ירצו לרכוש דירה נוספת משותפת אשר תשמש אותם בזוגיות ולצורך זאת תילקח משכנתא. לכן הדירה שבבעלות צד אחד תישאר בחזקתו ואילו הדירה שנרכשה במשותף היא תאוזן בין הצדדים. 
לחילופין, נניח צד אחד הביא דירה ובכוונת בני הזוג להתגורר בדירה זו, במסגרת ההסכם יצוין כי במידה והמשפחה תתרחב וייוולדו ילדים בעתיד, מה יהיה חלקו של כל צד. לכן, נוצרת אפשרות נוספת של חלוקה, צד אשר ברשותו בית ישאר בחזקתו ואילו הבית שנרכש במשותף יישאר בחזקת הצד השני.

נושא שלישי: הסכם ממון עליו לפרט אלו נכסים יאוזנו/יתחלקו בין בני הזוג

נושא זה מציין את כל הנכסים שיהיו לצדדים מכל מין וסוג. בעיקר מדובר בנכסים אשר נרכשו במשותף במהלך חייהם ורשומים על שם שניהם יחדיו ונרכשו במהלך חייהם המשותפים יאוזנו שווה בשווה בין בני הזוג. התנאי לכך כי הנכסים רשומים על שם שני בני הזוג וזהו תנאי הכרחי ומהותי. כך גם לגבי מטלטלין שנרכשו במהלך חייהם המשותפים, כיצד יחולקו בעין או במידה ואין הסכמה לאופן חלוקת המטלטלין. בהסכם הממון יצוין איש מקצוע אשר יגשר בניהם, לחילופין צד המעוניין להישאר עם המטלטלין ישלם לצד השני מחצית שוויו.

נושא רביעי: מתנות וירושות

הסכם ממון יפרט בין אם לפני עריכת הסכם ממון או אחרי עריכת הסכם ממון, ובין לפני חיים משותפים או במהלך החיים המשותפים.

קיבל צד ירושה ו/או מתנה , בני הזוג חייבים לתעד זאת בהסכם ממון, האם ירושות ו/או מתנות שצד אחד קיבל / יקבל בעתיד האם יישאר בחזקתו או יכנס למשק הבית המשותף. נניח כי צוין בהסכם ממון, כי כל צד שיקבל ירושה ו/או מתנה יישאר בחזקתו ובבעלותו הבלעדית לא יהיה ניתן לחלקו בעת פירוק המערכת הזוגית.

נושא חמישי: מועד הזכות לאיזון משאבים

הסכם ממון זהו חוזה בין הצדדים ולכן יש לציין בהסכם, באילו מועדים ו/או אירועים הסכם הממון יפקע.

  1. הודעת פירוד, צד אחד הגיש לצד שני הודעה בדואר רשום על סיום הקשר בניהם, הפירוד יכנס לתוקף בתום 60 יום מיום הודעת הפירוד.
  2. פטירתו של אחד מבני הזוג.
  3. במסגרת עריכת הסכם ממון, ניתן להוסיף תנאים למועד פקיעת ההסכם.

 

חשוב לדעת את הדבר הבא

לגבי הסכם ממון וצוואה, חשוב להדגיש כי הסכם ממון אינו חל במקרה חלילה של פטירת צד אחד, עם פטירתו של צד אחד, הסכם הממון סיים את חייו ובמקומו נכנס חוק הירושה, כלומר תתבצע חלוקת הרכוש בין הנותר בחיים ליורשיו של הנפטר ולכן מומלץ ואף חובה לערוך הסכם יחסי ממון וצוואה.

 לא ניתן לכלול במסגרת עריכת הסכם ממון גם הסכם צוואה מאחר ומדובר בשני המסמכים נפרדים

לפיכך הסכם הממון מפרט את רכושו של כל צד אך אינו מפרט את עזבונו ולהורות על אופן חלוקתו.

כיצד מאשרים את הסכם ממון

כמו שכתבתי קודם, הסכם ממון טעון אישור בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי . לאחר אישור בית המשפט או בית הדין הדתי, כל שינוי בהסכם מצריך אישור של בית המשפט.

מתי בית המשפט לא יאשר את ההסכם?

בית המשפט יאשר את ההסכם אלא בנוכחות בני הזוג ולאחר שנוכח כי בני הזוג ערכו את ההסכם מרצונם ולא הופעל כל לחץ על צד אחד וכי ערכו את הסכם הממון מרצונם החופשי ומבינים את משמעויות ותוצאות ההסכם. בנוסף, הסכם ממון מלווה את מערכת הזוגית לאורך חייהם ולכן מומלץ לעדכנו בכל שינוי שהתווסף בעתיד, לדוגמא, המשפחה התרחבה ונולדו ילדים ועתידם.

הסכם ממון ופרק ב בזוגיות

כאשר בני זוג להם זו מערכת זוגית שניה פרק ב', ינתנו הדגשים נוספים. מאחר וכל צד מביא איתו חלקים מפרק א, נניח לצדדים יש ילדים מפרק א, צד אחד משלם מזונות צד שני מקבל מזונות. צד אחד בעל נכס מגורים וצד שני ללא נכס.

לכן בהסכם ממון מערכת זוגית פרק ב' ינתנו מספר הדגשים

שמירת זכויות על הנכס , אופן ניהול הוצאות הבית , נטל הוצאות גידול הילדים, האם ניתן להתערב בגידול וחינוך הילדים. ילדי בן הזוג השני, הסדרי ראיה ואירוח. 
הסכם יחסי ממון מערכת זוגית פרק ב', מאפשרת להסיר את מעמדם של הצדדים ומעמד רכושם שהצטבר מפרק א'.

הסכמי ממון
לייעוץ וליווי מקצועי
תאמו פגישה ללא התחייבות
בואו נדבר