התנגדויות לצוואה

התנגדויות לצוואה

לפני שניגע בעילות התנגדות לצוואה, עלינו לזכור כי המצווה/המוריש בעצם הלך לעולמו וההתנגדויות לרצון הנפטר נבחנות במשורה מה באמת היה רצונו של המצווה.

התנגדות לצוואה, היא אך ורק כאשר ישנה צוואה כתובה, ולצוואה יש תוקף לצו קיום צוואה שניתן ע"י רשם הירושות.

רק לאחר מתן אישור צו קיום צוואה ניתן להגיש התנגדות.

תהליך הגשת התנגדות:

המצווה הלך לעולמו, וכעת יורשיו מגישים לרשם הירושות בקשה לצו קיום צוואה.

ניתנת הודעה לזוכים המצוינים בצוואה ובמקביל מתבצע פרסום בעיתונים.

14 יום מיום ההודעה, ניתן להגיש לרשם הירושות, התנגדות לקיום הצוואה.

עם קבלת  התנגדות, לרשם הירושות אין סמכות לדון בהתנגדות ומעביר את התיק לבית משפט.

במסגרת הדיון /בירור בבית משפט, יקבע האם לצוואה יש תוקף או לצוואה אין תוקף.

מי יכול להגיש התנגדות, "מעוניין בדבר" יורש פוטנציאלי , יורש שמתנגד לחלקו ויוצ"ב.

בית המשפט, בוחן את טיבה של הצוואה בהתאם                                             לשלושה מבחנים שנערכים בהתאם למועד בו נערכה הצוואה.

לאחר מכן בית המשפט יבחן:

מה הם עילות התנגדות הקיימות לרוב:

1. טענת זיוף, כמו חתימת המצווה מזוייפת ו/או חתימת העדים מזוייפת.

2. השפעה בלתי הוגנת - יש להוכיח כי היורש הנהנה הפעיל השפעה ו/או לחץ על המצווה.

3. תקיפת צוואה - טעות, יתקיים בירור מדוע ישנה טענה של טעות והאם הטעות היא רק בסעיף מסוים בצוואה או כולה.

4. מעורבות בעריכת הצוואה - האם הנהנה (היורש) התערב בעריכת הצוואה? כי, אז הצוואה בטלה.

5. עניין התנגדויות לצוואה, מצריך עילות ממשיות ומוכחות כי  הצוואה נעשתה באופן לא כשר.

 

חוק הירושה מונה מספר כללים צורניים אשר חייבים להיכלל בצוואה

הקפדה על מילוי הכללים תימנע הגשת התנגדות

מה הם הכללים לפי סוגי הצוואות:

1. צוואה בכתב יד:

  1. צוואה בפני רשות / צוואה נוטריונית
  1. צוואה בפני עדים

כאשר מתמלאים כל דרישות החוק בעת כתיבת הצוואה.

עילות ההתנגדות יחלשו.

בל לנו לשכוח כי במעמד התנגדות לצוואה, העד המרכזי המצווה, איננו בחיים כדי להביע את עמדתו וכוונתו.

לכן מלאכת בית המשפט לנסות ולהיכנס ב"נעלי" המצווה ולבחון על פי הצוואה את אומד דעתו , כוונתו, ואת מועד כתיבת הצוואה.

 

 

 

שאלות ותשובות - התנגדויות לצוואה
מה קורה אם נערכה צוואה ולא הופקדה אצל רשם הירושות?
ראשית התהליך ארוך ומסורבל עד לקבלת צו קיום צוואה מאחר ונבחנת האפשרות לזיוף צוואה ויורשים שאינם מקרבה ראשונה.
האם אי הפקדת הצוואה אצל רשם הירושות, עלולה להיות טענת התנגדות?
טענת התנגדות ניתן להגיש בין אם הצוואה הופקדה ובין אם הצוואה לא הופקדה. יחד עם זאת, במידה והצוואה לא הופקדה עלולה לחזק טענת התנגדות
לייעוץ וליווי מקצועי
תאמו פגישה ללא התחייבות
בואו נדבר