צוואה

 

צוואה הינה מסמך משפטי והוא חוזה חד צדדי. כאשר המצווה/המוריש מתעד את רצונו כיצד יחולק עזבונו בין היורשים ללא תגובה מצידם.
צוואה, חובת קיום הצוואה מכח רצונו של האדם, זו צוואתו ולכן יש לכבד את רצונו.

הצוואה צופה פני עתיד, והוא ביטוי רצונו של המצווה ומציגה את החלטת המצווה.

כלל בסיסי בעריכת צוואה היא אך ורק אם יש למוריש עזבון/ נכסים, כספים ויוצ"ב.

מה הם סוגי הצוואות הקיימות?

ארבע סוגי צוואות קיימים בחוק הירושה:

צוואה בכתב יד – המצווה/המוריש כותב צוואה בכתב ידו וחותם את חתימתו.

צוואה בעדים –  הצוואה נכתבת לרוב ע"י עו"ד, המתעד את עזבונו ואופן חלוקה בין היורשים. צוואה נחתמת ע"י המצווה ובפני 2 עדים שמאשרים במעמד עריכת הצוואה בחתימתם כי זהו רצון המצווה וכי הם אינם יורשיו.

צוואה בפני רשות – זו צוואה שנערכת בפני נוטריון, נכתבת ונחתמת על ידי הנוטריון.

צוואה בעל פה – מדובר במצב שכיח, כאשר האדם נמצא במצב שכיב מרע או נכנס לניתוח מציל חיים ויש חשש לחייו ואומר לקרוביו איך יחולק עזבונו.

צוואה הדדית  - צוואה הדדית, הינה צוואה אשר נערכת אך ורק בין בני זוג, ידועים בציבור, חד מיניים. לעיתים הצוואה הדדית נערכת במסמך אחד משותף ולעיתים נערכת בשני מסמכים אחד לכל בן זוג.

בני זוג עורכים צוואה הדדית מתוך מטרה משותפת להגן האחד על השני מפני יורשים שלישיים. צוואה הדדית הינה חוזה מחייב ומגביל כאחד בין בני זוג לרבות ידועים בציבור

מטרת עריכת צוואה הדדית נועדה להבטיח את רכושם המשותף של בני הזוג אחד את השני ובפטירת האחרון מבניהם, יירשו את עיזבונם צדדים שלישיים שהם לרוב הצאצאים.

 במקרים בהם לא עורכים צוואה/ צוואה הדדית?

העיזבון יחולק בהתאם לחוק הירושה, כאשר אין צוואה כתובה, החלוקה מתבצעת בין היורשים. כלומר, הנותר בחיים מקבל חצי מהירושה ויתר היורשים מתחלקים בחלק שנותר.

לעיתים כאשר המנוח לא השאיר צוואה אחריו, אנו עדים לסכסוכים בין היורשים, מחלוקות ודיונים בבתי המשפט, נושא כאוב בעיקר יוצר ניכור משפחתי  וניתוק משפחתי לשנים רבות, לטעמי אין זוכים יש רק מפסידים את הדבר העיקרי, משפחה ולכידות.

חשיבות עריכת צוואה בימיינו

   מדוע עריכת צוואה היא חיונית, להלן מספר נקודות מרכזיות 

טיפים והמלצות בעת עריכת צוואה

תהליך הפקדת הצוואה

רק האדם אשר ערך את הצוואה, רק הוא בלבד מפקיד את הצוואה. ראשית יש להיכנס לאתר המקוון של רשם הירושות, פתיחת תיק הפקדת צוואה באופן מקוון. מרגע פתיחת תיק, בעל הצוואה עליו להפקיד את הצוואה המקורית אצל במשרד רשם הירושות ע"פ המחוז אליו משתייך בעל הצוואה.

שאלות ותשובות - צוואה
האם צריך לעשות צוואה
ששש
מתי צריך לכתוב צוואה
ששש
איזה סוגי צוואות יש
ששש
האם יש תוקף לצוואה
ששש
האם צוואה ללא עדים תקפה
ששש
מי זכאי לירושה
ששש
מתי צריך לכתוב צוואה
ששש
לייעוץ וליווי מקצועי
תאמו פגישה ללא התחייבות
בואו נדבר