חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות 2005 , מגדיר את רצונו של אדם בהיותו חו"ח במצב רפואי סופני ונתנה חוות דעת רפואית כי נותרו לו 6 חודשים לחיות.

כל אדם מגיל 17 יכול לערוך מסמך הנחיות רפואיות לפי חוק החולה הנוטה למות,

תוקף המסמך הוא ל-5 שנים ויש לחדש כל 5 שנים.

כניסה לתוקף :

 1. המבקש הוגדר על ידי 2 רופאים, "חולה הנוטה למות".
 2. נקבע שאינו "בעל כשרות קוגניטיבית".

במסמך ההנחיות, חל איסור במתן הנחיות:-

 1. המתת חסד אקטיבית.
 2. בקשת סיוע להתאבדות.
 3. הפסקת טיפול רציף.
 4. הימנעות מטיפול נלווה, מזון ומים.

עריכת מסמך לפי חוק החולה הנוטה למות:-

 1. חתימות והפקדה.
 2. חתימת שני עדים בו זמנית ואינם בעלי קרבה לממנה.
 3. ניתן להחתים בנוסף את מיופה הכוח.
 4. שליחת המסמכים בדואר למשרד הבריאות.
 5. קבלת כרטיס מאת משרד הבריאות בדבר קליטת בקשת המבקש במאגרי מערכת משרד הבריאות.
 6. תזכורת לחידוש המסמכים כעבור 5 שנים.

ההבדל בין ייפוי כוח רפואי לבין חוק החולה הנוטה למות

בעוד ייפוי כוח רפואי חל על עניינים רפואיים בשגרה כאשר הממנה לא כשיר ומיופה הכוח יפעל לפי הנחיות הממנה בנושאים רפואיים, כפי שהוסמך להסכים במקומו לטיפול רפואי כפי שפירט במסמך הנחיות מקדימות.

לעומת זאת, חוק החולה הנוטה למות, במצב בו מוגדר אדם כחולה הנוטה למות, ההנחיות שניתנו בייפוי כוח מתמשך רפואי בטלות ולא יחולו על החלטות לפי חוק החולה הנוטה למות.

המלצתי   

בנוסף לעריכת והפקדת מסמך ייפוי כוח מתמשך, מומלץ להפקיד במשרד הבריאות טפסים לפי "חוק החולה הנוטה למות".

לייעוץ וליווי מקצועי
תאמו פגישה ללא התחייבות
בואו נדבר