ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי ומהווה כלי תכנוני לעתיד המבקש לערוך את המסמך.   

 כל אדם בגיר, בהיותו כשיר, זכאי לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך. ולהחליט כיצד יטופלו ענייניו כאשר ובמידה ולא יהיה כשיר לקבל החלטות.

למעשה מסמך ייפוי כוח מתמשך, אומר, גם כשהאדם לא כשיר, עדין יתבצעו ההחלטות שנתן כשהיה כשיר, ובכך שומר על עצמאות ורצון האדם.

מה מכיל מסמך ייפוי כוח מתמשך

מסמך הנחיות מקדימות,

המבקש מפרט במסמך כיצד יטופלו ענייניו ועל ידי מי. בכמה היבטים עיקריים המלווים חיי כל אדם.

האישי – שמירה עד כמה שניתן על שיגרת חיים לה הורגל, שמירה על היגיינה, סוג מזון (טבעוני, צמחוני, רגיל ויוצ"ב) שמירה על אורח חיים (דתי, חילוני), השתתפות בפעילות חברתית בקהילה.

רכושי – אופן ניהול חשבון הבנק, קרנות פנסיה, קצבאות. נכסים וכל אשר יש ברשות האדם, תוך ציון כי כל הכנסותיו יועמדו לרשותו ולצרכיו בלבד.

רפואי – האם מבקש להמשיך להתגורר בביתו עם מטפל פרטי עד כמה שניתן, או מבקש להיות בדיור מוגן תומך ואיזה.

טיפול רפואי, אילו טיפולים מסכים לקבל , אלו תרופות , האם מבקש טיפול תחזוקתי מרגיע או מסכים לכל טיפול מציל חיים.

מי המשתתפים בעריכת ייפוי כוח מתמשך

עורך הדין – בעל הכשרה והסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך מאת האפוטרופוס הכללי.

הממנה – האדם שמבקש לערוך לעצמו ייפוי כוח מתמשך.

מיופה כוח – מינוי אדם עליו סומך הממנה ושיכנס בנעלי הממנה. אין הגבלה במספר מיופה הכוח

מיודע – הממנה מבקש ליידע אדם קרוב בדבר כניסה לתוקף – אין חובה בהכנסת מיודע בייפוי הכוח.

חלוקת תפקידים וסמכויות בין מיופה הכוח

ניתן להחליט את אופן קבלת ההחלטות בין מיופה הכוח

ביחד ולחוד – לכולם יש את אותה הסמכות לפעול ולידע את יתר מיופה הכוח.

במשותף – כל החלטה תתקבל בין מיופה הכוח.

חליפי – מינוי מיופה כוח ראשי וכאשר הוא לא יוכל להמשיך בתפקידו מכל סיבה אזי יכנס במקומו מיופה הכוח החליפי.

חילוקי דעות בין מיופה הכוח

כאשר יצטרכו לקבל החלטה בעניין מסוים, עלול להיווצר חילוקי דעות. במסמך הנחיות מקדימות הממנה קובע כיצד תתקבל החלטה בעת חילוקי דעות. בין אם ע"פ רוב מיופה הכוח, בין אם על ידי גורם שלישי או התערבות בית המשפט והכל לפי רצון הממנה.

כניסה לתוקף

מסמך ייפוי כוח מתמשך יכנס לתוקף בהתקיים 3 תנאים מצטברים.

  1. התקבלה חוות דעת רפואית כי הממנה "אינו מבין בדבר".
  2. נמסרה הצהרה של מיופה הכוח לאפוטרופוס הכללי.
  3. האפוטרופוס הכללי אישר כניסה לתוקף.

פקיעת תוקף הייפוי כוח מתמשך, באחד מאלה:

  1. מיופה הכוח התפטר/ נבצר/נעדר.
  2. היה ומיופה הכוח נמצא בקשר זוגי עם הממנה והקשר פקע, אלא אם נרשם אחרת.
  3. הממנה נפטר.

מה אם לא נערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך.

במידה ולא נערך ייפוי כוח מתמשך, יחול החוק לפני התיקון, כלומר, מינוי אפוטרופוס יהיה באמצעות בית המשפט. על ידי פניה לבית המשפט לצורך מינוי, ולאחר קבלת תסקיר רווחה, יתקיים דיון. והמינוי יהיה בכפוף להחלטת בית המשפט ובפיקוח של האפוטרופוס הכללי. בנוסף, על מיופה הכוח מוטל עליו נטל כבד, חובה עליו לדווח על כל פעולה וכן הוצאת דיווח שנתי כולל הגשת דוחות כספיים ונכסים.

 מה בין ייפוי כוח מתמשך לבין מינוי מטעם בית המשפט.

  1. ייפוי כוח מתמשך – ללא התערבות ופיקוח של האפוטרופוס הכללי.
  2. מתבצעים ההחלטות שלכם כפי שציינתם במסמך הנחיות מקדימות.
  3. מינוי ע"י בית המשפט, מחייב קבלת אישור על כל פעולה.
  4. מינוי ע"י בית המשפט, כפופים לאפוטרופוס הכללי ומחייב הגשת דוחות כספיים ודיווח על כלל הנכסים שיש לאדם.

 

 

 

לייעוץ וליווי מקצועי
תאמו פגישה ללא התחייבות
בואו נדבר