הסכם ידועים בציבור

ידועים בציבור

זוגות המקיימים  מערכת זוגית ואין בכוונת להינשא כדת וכדין. לדוגמא, זוגות, זוגות חד מיניים, פסולי חיתון, חסרי דת, מטעמי אידיאולוגיה - לא מעוניינים בטקס דתי ומעורבות בית הדין הרבני.

ידועים בציבור אשר מבקשים להכריז על מערכת היחסים שלהם ולהסדיר את מעמדם מול הרשויות, עורכים הסכם חיים משותפים.

תהליך עריכת הסכם חיים משותפים, בעצם נשען על חוק יחסי ממון בין בני זוג והוא מחיל גם על זוגות ידועים בציבור.

תכולת הסכם חיים משותפים/ידועים בציבור

פירוט רכושו ו/או נכסיו של כל צד

מקום מגוריהם, אופן חלוקת הרכוש/איזון משאבים בעת פירוק הזוגיות.

אישור ההסכם, ניתן לבחירת בני הזוג לאשרו אצל נוטריון או בבית משפט לענייני משפחה.

עם קבלת האישור, ניתן להגיש בקשה לביטוח לאומי לצורך קבלת הכרה בזוגיותם, ומקנה להם זכויות בדומה לזוגות נשואים.

פקיעת תוקפו של הסכם חיים משותפים:

 1. בהודעה כתובה אחד לשני.
 2. בפטירת מי מהצדדים

ידועים בציבור אשר לא ערכו הסכם חיים משותפים:

מה קורה עם זוגות אשר ניהלו מערכת זוגית אך לא ערכו הסכם חיים משותפים ולא הגישו בקשה לקבלת הכרה, אלא ניהלו קשר זוגי, אכן, זה לבחירתם ולכן אינם מוכרים כידועים בציבור מבחינת הרשויות.

יחד עם זאת, לא אחת קורה לצערנו, כאשר במהלך מערכת הזוגית, צד אחת הולך לעולמו, והצד הנותר בחיים מבקש לקבל הכרה ידוע בציבור של המנוח.

מדובר בתהליך ארוך ומייגע ובירוקרטי מאחר הצד המבקש לקבל הכרה של ידוע בציבור עומד בפני אתגר ועל הצד במבקש לעמוד בקריטריונים המצביעים על ניהול מערכת זוגית של ידועים בציבור.

הקריטריונים:

 1. ניהול משק בית משותף
 2. מגורים משותפים, יחסי אישות, ילדים משותפים.
 3. הצגה חברתית-תצהירים של מכרים ובני משפחה כי בני הזוג אכן מוכרים כזוג.
 4. עדויות, תמונות משותפות מטיולים, אירועים משפחתיים.
 5. מסמכים, מודעות אבל, אסמכתאות על הוצאות הלוויה, קבורה ומצבה.
 6. כל אישור ומסמך וקבלה על הוצאה שהוצאה במהלך המערכת הזוגית נבחנת ונבדקת.

הבקשה מוגשת למוסד לביטוח לאומי בצירוף המסמכים, והחלטת הועדה תוכרע בהתאם לנסיבות חייהם, כאמור, נטל חובת ההוכחה על הצד המבקש לקבל הכרה.

לעיתים, החלטת הועדה מתקבלת כעבור 6 חודשים , לעיתים טרם ניתנת החלטה לצורך השלמת מסמכים, או לחילופין הבקשה נדחית.

בעת פטירת מי מהצדדים, יוכר על ידי הרשויות כבן זוג לכל דבר ועניין, דוגמת ביטוח לאומי, זכאות לקבלת קצבת שארים. פנסיה, המשך קבלת גמלה חודשית.

זכויות ידועים בציבור:

 1. זכויות כלכליות כמו בני זוג נשואים למעט נקודות זיכוי במס הכנסה.
 2. בפטירת מי מהצדדים, הצד הנותר זכאי לקצבת שארים (אלמנות)
 3. זכויות הורות, במידה וישנם לבני הזוג קטינים ו/או הקטין קיבל תמיכה מבן הזוג.

בני זוג שהוכרו על ידי המשרד לביטוח לאומי כידועים בציבור נחשבים כבני זוג נשואים הן לעניין חובות והן לעניין זכויות שהביטוח לאומי מקנה להם.

 

ידוע בציבור זכאי לתוספת של מאות שקלים לקיצבת הזיקנה שלו, אם ההכנסה של בן/בת זוגו נמוכה מסכום מסוים.

 

יתרון בעריכת הסכם חיים משותפים אצל ידועים בציבור:

1.  חלוקת הרכוש מתבצעת בהתאם לאמור בהסכם חיים משותפים לפי חזקת וכוונת שיתוף.

2. אין הליך משפטי

3. אין מזונות אישה, מדור ספציפי, מזונות מן העיזבון.

4. בהעדר צוואה, חלוקת הרכוש מתבצעת לפי חוק הירושה.

טיפ חשוב

בעת עריכת הסכם חיים משותפים, מומלץ ואף חובה לערוך צוואה הדדית אשר שומרת ומגינה על רכושם של בני הזוג, בעיקר רכוש משותף שנצבר במהלך חייהם המשותפים וללא יורשים נוספים של מי מהצדדים.

 

 

 

 

לייעוץ וליווי מקצועי
תאמו פגישה ללא התחייבות
בואו נדבר