10 סיבות לכתיבת ייפוי כוח מתמשך

10 סיבות לעריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך

רקע – עד לשנת 2016 , כל אדם אשר איבד את כשירותו, קרוביו פנו לבית המשפט לקבלת מינוי אפוטרופוס ולפעול בענייניו תחת פיקוחו של האפוטרופוס הכללי.

החל משנת 2017 עם תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, סעיף 32 ייפוי כוח מתמשך, בו כל אדם בגיר רשאי וזכאי לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך וללא פיקוח של האפוטרופוס הכללי.

תיקון זה בא לבטא תפיסה חברתית חדשה שבמרכזה שמה את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ורצונותיו, התפיסה מדגישה את רצון האדם ולא את המוגבלות ומאפשרת לכל אדם למצות את יכולותיו באמצעות קידום ופיתוח של מנגנוני תמיכה והגנה, גם אם יכולותיו או כשרותו המשפטית הוגבלו מכל סיבה.

במסגרת עריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך, מאפשרת לממנה " לתפור חליפה"  מתאימה לצרכיו העתידיים, בהתאם לרצונו.

במסמך זה משתתפים 3 שחקנים :

הממנה – בעל המסמך.

מיופה הכוח – אותו אדם שהממנה מייפה את כוחו לפעול בשמו.

עורך הדין – עורך המסמך בעל הסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך ע"י משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי

ואלו הסיבות:

  1. הביטחון שלכם. בהיותך כשיר וצלול זה הזמן לעריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך, מסמך בו אתה מחליט וקובע מה יעשה ומי יעשה ואיך יטופלו ותטופל לכשיופעל ייפוי כוח מתמשך.
  2. העתיד שלכם בידיים שלכם. אתם מחליטים וקובעים את אופן הטיפול בכם ומי יטפל בעניינכם בהיותכם לא כשירים.
  3. אלו הנושאים אותם תפרטו המסמך הנחיות מקדימות:
  1. אתה קובע מראש למיופה הכוח את רצונך ובכך מקל עליהם לקבל החלטות בעניינך כשלא תהיה כשיר.
  2. מיופה הכוח תפקידו לשמור עליך ולקיים את רצונותיך.
  3. אי עריכת המסמך, מותיר אותך בידי הבירוקרטיה וכל הכרוך בה לצורך מינוי אפוטרופוס מטעם בית המשפט ולך אין שליטה על הנעשה ברכושך, בבריאותך והטיפול בך, לא שומעים אותך.
  4. עריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך כמוה בדומה "לצוואה בחיים", בה אתה מצווה ומנחה מה יעשה ברכושך , בבריאותך. ועל הגופים הציבוריים לכבד את בקשתך.
  5. כניסה לתוקף של מסמך ייפוי כוח מתמשך, הוא בכפוף לחו"ד רפואית אם מטעם רופא משפחה או רופא מומחה המציין כי "אינך מבין בדבר"
  6. מתי פוקע תוקפו של ייפוי כוח מתמשך, באחד מהמקרים, מיופה הכוח נבצר/נעדר/ חדל  לפעול. או בפטירת הממנה.

     10. במקרה חו"ח של פטירת הממנה, תוקפו של ייפוי הכוח ממשיך לתקופה שלא תעלה על                   90  יום ממועד הפטירה וזאת לצורך השלמת תשלומים וכן הוצאות סידורי אבלות.  

לייעוץ וליווי מקצועי
תאמו פגישה ללא התחייבות
בואו נדבר