ייפוי כוח מתמשך

המדריך המלא לעריכת ייפוי כוח מתמשך

 1. המסמך יערך על ידי עורך דין בעל הסמכה מאת משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי.
 2. פגישה ראשונה - נוכחים עורך הדין והממנה בלבד וזאת כדי להימנע מהשפעות ושיקולים זרים.
 3. במסגרת הפגישה הראשונה עורך הדין מסביר לממנה את חשיבות עריכת ייפוי הכוח ותכולתו לפי נושאים, אישי, רכושי ורפואי. וכיצד הממנה מבקש שענייניו האישיים, הרכושים והרפואיים יטופלו ועל ידי מי ממיופה הכוח אותם מינה.
 4. מיופה הכוח - אותו אדם שהממנה מבקש למנות,  אין הגבלה במספר מיופה הכוח.
 5. הגדרת תפקיד מיופה הכוח וסמכויותיו, וכן אופן קבלת החלטות בין מיופה הכוח האם ביחד ולחוד, האם במשותף, האם למנות מיופה כוח מחליף מיופה כוח קיים.
 6. חילוקי דעות בין מיופה הכוח, במקרים של חילוקי דעות בין מיופה הכוח בדבר אופן ודרכי הטיפול בממנה,  כיצד תתקבל החלטה, האם על פי דעת הרוב תתקבל החלטה או התערבות צד ג' לצורך קבלת החלטה בעניין מסוים בו יש חילוקי דעות.
 7.  מיודע - האם הממנה מבקש לידע אדם קרוב במידה וייפוי כוח מתמשך יכנס לתוקפו, האם הממנה מבקש לידע את קרובו  על כל פעולה הנעשית בענייניו. קביעת מיודע היא על פי שיקול דעתו ורצונו של הממנה, אין חובת מינוי מיודע.
 8. בין הפגישה הראשונה לשנייה, עורך הדין כותב את טיוטת מסמך הנחיות מקדימות כפי שביקש הממנה בפגישה הראשונה ובהתאם להערות הממנה, נערכים שינויים במסמך הנחיות מקדימות.
 9. פגישה שנייה - בפגישה זו נוכחים עורך הדין, הממנה ומיופה הכוח. עורך הדין מסביר למיופה הכוח את הגדרת תפקידם וסמכותיהם וכן את המגבלות בחוק האוסרות עליהם לפעול השם הממנה.
 10. המשך פגישה שנייה, לאחר ההסברים מיופה הכוח והממנה חותמים על  מסמכי הייפוי כוח מתמשך.
 11. עורך הדין חותם על תצהיר מפורט בעיקרו מתן הסברים לממנה ומיופה הכוח.
 12. עורך הדין מפקיד את המסמכים באופן מקוון במשרד האפוטרופוס הכללי.
 13. אישור הפקדה - האפוטרופוס הכללי , לאחר בדיקת תקינות המסמכים. שולח אישור הפקדה לעורך הדין ולממנה.
 14. הממנה מקבל מאת האפוטרופוס הכללי קישור למסמך הייפוי כוח מתמשך .
 15. כניסה לתוקף של מסמך ייפוי כוח מתמשך, בהתאם לחוק, כאשר מתקבלת חוות דעת רפואי המעיד כי הממנה "אינו מבין בדבר". האפוטרופוס הכללי מאשר הפעלת ייפוי כוח מתמשך וסמכויות מיופה הכוח מופעלות.
 16. פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך במצבים של: 

        א. מיופה הכוח, התפטר/פוטר/נפטר.

          ב. במידה ומיופה הכוח בן זוג הממנה והקשרבניהם  פקע, אלא אם צויין מפורשות אחרת.

           ג. הממנה נפטר.

    17.  במקרה בו הממנה נפטר. ייפוי הכוח ממשיך  להיות תקף ל - 90 יום נוספים לצורך השלמת       תשלומים שוטפים והוצאות קבורה.
 

לייעוץ וליווי מקצועי
תאמו פגישה ללא התחייבות
בואו נדבר