מסמך הבעת רצון

במסגרת תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. בשנת 2017.                       תחת הכותרת " הבעת רצון".

אז מהו אותו מסמך "הבעת רצון" ולמי המסמך מיועד

מסמך הבעת רצון מיועד להורים ולהורה יחידני, הורים חד מיניים, להם יש ילדים קטינים ו\או להורים לילדים קטינים בעלי צרכים מיוחדים ו/או הורים לילדים בגירים.

כידוע, האפוטרופוס הטבעי של הילד הם ההורים בין אם ההורים ביולוגים או הורים מאמצים ו\או הורה יחידני.

כאשר אחד ההורים הפסיק את תפקידו כהורה אם מחמת פטירה או מחמת איבוד כשרות משפטית לשמש בתפקידו הורה, למעשה בן הזוג הנותר בחיים ו\או הכשיר ממשיך להיות האפוטרופוס הבלעדי של הקטינים.

וכאן נכנס תיקון החוק, ששואל את ההורים, מה יקרה עם עתיד הקטינים כאשר שני בני הזוג בין אם מחמת פטירה ו\או איבוד כשרות משפטית, את מי ההורים מבקשים במקרים אלו למנות בתפקיד ההורה אשר יחליפם וישמש אפוטרופוס על ילדיהם וידאג לצרכי הקטינים, כלומר מי יכנס בנעלי ההורים הביולוגים.

לרוב מסמך הבעת רצון, נותן מענה פרקטי להורים יחידניים או חד מיניים.

 נכון, ההורים מבחינת החוק הם ההורים האפוטרופוסים של ילדיהם הקטינים, מנגד דאגת ההורים לעתיד ילדיהם תמיד מקנן, כמו מה יהיה עם ילדי אם יקרה לי חס וחלילה אירוע בו לא אהיה הורה נוכח, מתפקד. מי יטפל בילדיי, מי ידאג להם ולצרכיהם.

עיקר הדאגה לעתיד ילדיהם היא אצל הורים יחידניים מאחר ואין בן זוג נוסף שיחלוק את נטל האחריות ולכן תמיד הדאגה מפני העתיד לבוא רובצת על ראשו ומסמך הבעת רצון בעצם נותן מענה והקלה בדאגה.
לכן במסגרת עריכת מסמך הבעת רצון על ידי ההורים שהם האפוטרופוס הטבעי של ילדיהם. במסמך הבעת רצון, ההורים מבקשים כלשון כותרת המסמך, מביעים את רצונם בפני בית המשפט את מי היו מבקשים שימונה תחתיהם אפוטרופוס חליפי במידה וחלילה יאבדו את כשרותם המשפטית.

מומלץ ואף חובה לערוך את מסמך הבעת רצון בעיקר בשביל השקט הנפשי של ההורים ודאגה לביטחון עתיד הילד.

מסמך הבעת רצון מאפשר להורים לבקש מינוי אפוטרופוס חליפי מטעמם.
אז מי יכול להתמנות אפוטרופוס חליפי:
מעל גיל 18, בני משפחה קרובה, יחיד או מספר אפוטרופוסים בחלוקה תפקידים בניהם.
תאגיד אפוטרופוס - ימונה נציג מטעם התאגיד שיטפל בקטין/בעל צרכים מיוחדים.
כיצד מתבצע תהליך עריכת מסמך הבעת רצון .
פגישה ראשונה :
מתקיימת עם האפוטרופוס הטבעי ועורך דין בעל הסמכה מאת האפוטרופוס הכללי לעריכת מסמך הבעת רצון.
בפגישה הראשונה עורך הדין מסביר את תיקון החוק וחשיבות עריכת מסמך הבעת רצון.    ההורים מביעים את עמדתם, את מי הם מבקשים למנות, מהו רצונם ודרכי הטיפול בקטין הן בחינוכו והן ברכושו.
פגישה שניה:
נוכחים ההורים, ומועמד לתפקיד אפוטרופוס מחליף ועורך הדין, עורך המסמך. עורך הדין מסביר את תפקידו של האפוטרופוס המחליף, כי מדובר במסמך הבעת רצון, בו האפוטרופוס הטבעי מביע את רצונו בפני בית המשפט מי הוא מבקש שיחליפו לכשלא יהיה כשיר. האפוטרופוס המחליף לאחר שהוסבר לו תפקידו ואחריותו לקטין וכן בקשת ההורה הטבעי לאופן הטיפול בקטין, ומאשר להכנס לתפקיד אפוטרופוס מחליף. עוד במסגרת הפגישה מציינים בפני האפוטרופוס החליפי אלו תחומי אחריות, מה יעשה ברכוש הקטין, מימון צרכי הקטין ותחזוקה שוטפת איך יטופלו ענייניו של הקטין/בעל צרכים מוגבלים . מסגרות חינוך , דת וכן טיפול רפואי איזה קונבנציונלי ו/או אלטרנטיבי. אופן הטיפול ברכוש, מגורים וכל הכרוך בגידול הקטין.
פגישה שלישית:
נוכחים כל הצדדים, לאחר הקראת המסמך ע"י עורך הדין, עורך המסמך מתבצע תהליך החתמת הצדדים על מסמך הבעת רצון.
המשך  תפקיד עורך הדין
עורך הדין מפקיד את מסמך הבעת רצון באתר המקוון של האפוטרופוס הכללי.
מתי מסמך הבעת רצון נכנס לתוקף:
כאשר מתקבל מסמך רפואי המעיד כי האפוטרופוס הטבעי אם מחמת פטירה חו"ח או אינו בעל כשרות משפטית להמשיך בתפקיד האפוטרופוס הטבעי.

תהליך מינוי האפוטרופוס החליפי ע"י בית השפט לענייני משפחה:
כאשר ההורה הטבעי אינו ממלא את תפקידו, עניינו של הקטין מובא בפני בית המשפט, ע"י שירותי הרווחה,

בית משפט בשלב ראשוני ממנה אפוטרופוס זמני עד לדיון בעניין מסמך הבעת רצון שהופקד אצל האפוטרופוס הכללי.
בית המשפט מבקש תסקיר עובד רווחה לבחון את בקשת האפוטרופוס הטבעי למינוי אפוטרופוס מחליף .                                                                                                             תסקיר עובד רווחה, עובד הרווחה בוחן את בקשת האפוטרופוס הטבעי, אותה הביע במסמך הבעת רצון, מקיים שיחה עם המועמד לתפקיד אפוטרופוס מחליף. בסיומו, עובד הרווחה מעביר סיכום והתרשמותו מהאפוטרופוס המחליף.
בית המשפט יקיים דיון כאשר מונח בפניו מסמך הבעת רצון של ההורה הטבעי בו הוא מבקש מי יחליפו. וכן תסקיר עובד רווחה.
בית המשפט בבואו להחליט נותן משקל רב לבקשת ההורה הטבעי, מאחר ועצם הפקדת מסמך הבעת רצון של ההורים הטבעיים מניחה את דעתו של השופט כי מדובר בהורים אחראיים וצופים פני עתיד.

קבלת מינוי אפוטרופוס חליפי ע"י בית המשפט
האפוטרופוס החליפי עם קבלת המינוי כפוף לפיקוחו של האפוטרופוס הכללי ועליו להעביר אחת לשנה דיווח בדבר מצבו הרכושי  והבריאותי של הקטין ו/או של קטין בעל צרכים מיוחדים.
פקיעת תוקף של המינוי
1. האפוטרופוס החליפי התפטר/פוטר מתפקידו
2. האפוטרופוס החליפי לא מבצע את תפקידו כפי שנדרש.
3. הקטין בגיר ועומד בזכות עצמו.

משמעות אי עריכת והפקדת מסמך הבעת רצון:

כאשר הורים לא עורכים את המסמך (כי תמיד אומרים, "מה אני צריך את זה" או "לי זה לא יקרה". אז חלילה וחס אכן קורה אירוע להורים מהסיבות שפורטו לעיל,  ראשית דבר, דאגת הרשויות , שלום וביטחון הילד, ולכן במרבית המקרים, רשויות הרווחה לוקחות את הילד לאומנת חירום עד להחלטת בית המשפט היכן ישהה הילד, מי יטפל בו , האם במסגרת המשפחה הגרעינית של אחד ההורים או במסגרת חוץ ביתית.
לא אחת קורה כאשר בני משפחות של ההורים הטבעיים "נלחמות" בבית המשפט מי יקבל לחזקתו את הקטין.

תגלו אחריות כלפי ילדיכם ואל תאמרו לי זה לא יקרה,
כדוגמת האירוע באיטליה תאונת רכבל בחודש מאי 2021 , כאשר חמישה מבני משפחת בירן קיפחו את חייהם ונותר בחיים בנם הקטין. פניית בני משפחות של ההורים לקבל חזקה על הקטין נדונה בבית המשפט ובחודש אוקטובר 21, ניתנה החלטה כי הקטין ישוב להתגורר אצל דודתו באיטליה. אלמלא היה מסמך הבעת רצון של ההורים הטבעיים מונח בפני בית המשפט, מלאכת בית המשפט הייתה מתקצרת והקטין לא היה נופל בין כיסאות המלחמה בין בני המשפחה.


טיפ ענק:
מה הקשר בין מסמך הבעת רצון וצוואה

כאשר במסמך הבעת רצון מציינים מי האפוטרופוס שיחליף ובנוסף עורכים צוואה ומציינים, "כי במידה ואלך לעולמי כאשר ילדי בעודם קטינים, אזי אבקש להתחשב בבקשתי המובעת במסמך הבעת רצון וכן הנני מדגיש ומבקש מבית המשפט הנכבד כי ימנה תחתיי את האפוטרופוס החליפי...."
כאשר תוגש בקשה לבית משפט לצורך מינוי אפוטרופוס, בית המשפט בוחן את בקשת ההורה גם בצוואה וגם במסמך הבעת רצון דבר שמגביר את רצון בית המשפט לקיים את צוואת הנפטר, לכן חשוב ומומלץ לשלב בין  השניים.

 

לייעוץ וליווי מקצועי
תאמו פגישה ללא התחייבות
בואו נדבר