מסמך הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס

מסמך הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס

במסגרת תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס, תשכ"ב-1962. התווסף סעיף בעניין מתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס.

למי מיועד ומתאים המסמך:

המסמך מיועד לאנשים עריריים, להם אין מיופה כוח ו/או כל גורם קרוב אשר ניתן למנות אפוטרופוס לניהול ענייניהם.

ולכן המחוקק חשב עליהם ומאפשר לאותם אנשים במסגרת החוק, להפקיד מסמך הנחיות מקדימות בדומה למסמך הנחיות מקדימות הקיים במסמך "ייפוי כוח מתמשך".

ההבדל בין המסמכים כאשר במסמך ייפוי כוח מתמשך הממנה קובע את זהות מיופה הכוח מתוך המעגל המשפחתי וכן ההנחיות לפעולה למיופה הכוח, כאמור ללא פיקוח האפוטרופוס הכללי.

לעומתו במסמך הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ניתן לקבוע את זהות מיופה הכוח כמו תאגיד האפוטרופוס הכללי או לחילופין ניתן להשאיר לשיקול דעת בית המשפט בבואו להחליט בעניינכם, את מי למנות למיופה כוח שלכם. מיפה הכוח אשר מונה באמצעות בית המשפט, נתון לפיקוח האפוטרופוס הכללי והוא מחויב בדיווחים.

במסמך הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, מבקש המינוי, מציין בהנחיות מקדימות את כל רצונו ודרכי פעולה בהיבט האישי, רכושי והרפואי (ראה כתבה בנושא "מדריך לעריכת ייפוי כוח מתמשך".

סמכות עריכת המסמך והפקדתו היא אך ורק על ידי עורך דין אשר קיבל הסמכה מאת האפוטרופוס הכללי.

אז בעצם לרוב נשאלת השאלה, אם המינוי נערך באמצעות בית המשפט, מדוע עלי לערוך את המסמך.

התשובה היא מאוד פשוטה, במידה ולא הופקד מסמך הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, בו אתה מבקש ומביע את רצונותיך, אזי בית המשפט, בהעדר מסמך, ימנה אפוטרופוס לעניינך כפי שבית המשפט יראה לנכון.

לכן המלצתי, כן לערוך מסמך הנחיות מקדימות אשר יונח בבוא העת בפני בית המשפט אשר ידאג לאשר את רצונותיך כפי שציינת במסמך הנחיות מקדימות.

מה קורה אחרי שהמסמך הופקד?

במידה חס וחלילה קיימת ירידה בכשרות הקוגניטיבית, האפוטרופוס הכללי ידווח על כך ויובא בפני בית המשפט לקבלת החלטה ומינוי אפוטרופוס מטעם האפוטרופוס הכללי, אשר מחויב בדיווח שנתי על כל הוצאה והכנסה וניהול נכסים ויוצ"ב.

האפוטרופוס החיצוני כפוף לאפוטרופוס הכללי ונמצא בפיקוחו של האפוטרופוס הכללי.

 

לייעוץ וליווי מקצועי
תאמו פגישה ללא התחייבות
בואו נדבר